Regulaminy

Załącznik nr 4 – Regulamin ucznia (1)
Załącznik nr 5 – System Interwencji i procedur postępowania w sytuacjach naruszający dyscyplinę i bezpieczeństwo uczniów obowiązyjących w zespole Szkół w Nozdrzcu (1)
Załącznik nr 3 – Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nozdrzcu (1)