Lista jednostek

 

BIP Jednostek Organizacyjnych Nadzorowanych przez Wójta Gminy Nozdrzec

NAZWA GMINY Gmina Nozdrzec
Wójt Gminy Antoni Gromala
Lokalizacja Jednostki Nadrzędnej Nozdrzec 224,36-245 Nozdrzec
KONTAKT tel: +48 (13) 43-98-020
fax: +48 (13) 43-98-170
e-mail: ugn@nozdrzec.pl
NIP

GMINA NOZDRZEC                                                 URZĄD GMINY NOZDRZEC

   686 15 55 599                                                                686 12 22 372

REGON GMINA NOZDRZEC                                                   URZĄD GMINY NOZDRZEC

     37044181                                                                          000549358

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Izdebkach im Świętej Jadwigi Królowej Polski
2. Szkoła Podstawowa w Siedliskach
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Izdebkach
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wesołej
5. Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach
6. Zespół Szkół w Hłudnie
7. Zespól Szkół w Wesołej
8. Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu
9. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Warze
10. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nozdrzcu
11. Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu
12. Zakład Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu
13. Środowiskowy Dom Samopomocy im. Anny w Izdebkach
14. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej