LogoLogo

Wyniki naboru

2018-05-28 09:25:28

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze:    Referent w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Nozdrzcu   Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 902) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko  Referent w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Nozdrzcu została wybrana Pani Agnieszka Kurzydło  zam. Nozdrzec.   Uzasadnienie dokonanego wyboru: Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzeniu procedury naboru wskazała wyżej wymienioną kandydatkę, która spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu jak również uzyskała maksymalną ilość punktów na II etapie rekrutacji.     Nozdrzec, dnia  29 marca 2017 r . Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Nozdrzcu Urszula Pruszyńska- – Czaja     Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Referent w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Nozdrzcu   Kierownik informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na ww. stanowisko wpłynęła jedna oferta. Kandydatka spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu została zakwalifikowana do dalszego etapu rekrutacji.  
  1. Agnieszka Kurzydło zam. Nozdrzec
Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Nozdrzcu Urszula Pruszyńska-Czaja
Wytworzył Admin
Data wytworzenia 28 marca 2017
Opublikował w BIP Admin
Data opublikowania 28 marca 2017
Data ostatniej aktualizacji 28 maja 2018
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Admin 2018-05-28 09:25:28 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 28 marca 2017
Opublikował w BIP
Data opublikowania 28 marca 2017
Data ostatniej aktualizacji 28 maja 2018
Liczba wyświetleń