LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

5 listopada 2016

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty SKMBT_C454e15081914230.pdf


Przetarg nieograniczony pn. ,,Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Nozdrzec w roku szkolnym 2015/2016″

5 listopada 2016

Przetarg nieograniczony pn. ,,Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Nozdrzec w roku szkolnym 2015/2016″ SIWZ dowóz uczniów2015.doc Umowa(projekt).doc zał. nr 1 do umowy.doc Załącznik nr 2 formularz ofertowy.doc Załącznik nr 3.docx załącznik nr 5.doc załącznik nr 4.doc zał. nr 6.docx Załącznik nr 7.doc Sprostowanie do SIWZ.docx Ogłoszenie dowóż uczniów2015.docx


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

5 listopada 2016

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf


Odpowiedź na zapytanie oferentów dot. Przetarg nieograniczony pn. ,,Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Nozdrzec w roku szkolnym 2014/2015″

5 listopada 2016

Odpowiedź na zapytanie oferentów dot. Przetarg nieograniczony pn. ,,Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Nozdrzec w roku szkolnym 2014/2015″ odpowiedź_na z_zapytanie.docx


Przetarg nieograniczony pn. „Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Nozdrzec w roku szkolnym 2014/2015”

5 listopada 2016

  Przetarg nieograniczony pn. „Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Nozdrzec w roku szkolnym 2014/2015” Ogłoszenie1082014.docx Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc Zał nr 1 – projekt umowy.doc Załącznik nr 2,3,4,5. do SIWZ.doc Załącznik nr 6.doc