LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Nabór na wolne stanowisko – Referent ds. funduszu

6 listopada 2016

Nabór na wolne stanowisko – Referent ds. funduszu alimentacyjnego i pozyskiwania funduszy pozabudżetowychKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. funduszu alimentacyjnego i pozyskiwania funduszy pozabudżetowych   kwestionariusz osobowy.pdf oswiadczenie.pdf Nabór.pdf


Informacja na temat pomocy materialnej w charakterze stypendium socjalnego na rok szkolny 2014/2015

5 listopada 2016

Informacja na temat pomocy materialnej w charakterze stypendium socjalnego na rok szkolny 2014/2015 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2014/2015 INFORMACJA W SPRAWIE SZKOLNEGO STYPENDIUM SOCJALNEGO.docx


Zarządzenie Wójta Gminy Nozdrzec w sprawie terminu składania wniosków do programu „Wyprawka szkolna 2014/2015”

5 listopada 2016

Zarządzenie Wójta Gminy Nozdrzec w sprawie terminu składania wniosków do programu „Wyprawka szkolna 2014/2015” ZARZĄDZENIE WÓJTA.pdf


Informacja na temat programu pomocy uczniom

5 listopada 2016

Informacja na temat programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna 2014/2015” WYPRAWKA SZKOLNA 2014-2015.pdf


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

5 listopada 2016

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty SKMBT_C454e15081914230.pdf


Przetarg nieograniczony pn. ,,Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Nozdrzec w roku szkolnym 2015/2016″

5 listopada 2016

Przetarg nieograniczony pn. ,,Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Nozdrzec w roku szkolnym 2015/2016″ SIWZ dowóz uczniów2015.doc Umowa(projekt).doc zał. nr 1 do umowy.doc Załącznik nr 2 formularz ofertowy.doc Załącznik nr 3.docx załącznik nr 5.doc załącznik nr 4.doc zał. nr 6.docx Załącznik nr 7.doc Sprostowanie do SIWZ.docx Ogłoszenie dowóż uczniów2015.docx


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

5 listopada 2016

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf


Odpowiedź na zapytanie oferentów dot. Przetarg nieograniczony pn. ,,Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Nozdrzec w roku szkolnym 2014/2015″

5 listopada 2016

Odpowiedź na zapytanie oferentów dot. Przetarg nieograniczony pn. ,,Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Nozdrzec w roku szkolnym 2014/2015″ odpowiedź_na z_zapytanie.docx


Przetarg nieograniczony pn. „Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Nozdrzec w roku szkolnym 2014/2015”

5 listopada 2016

  Przetarg nieograniczony pn. „Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Nozdrzec w roku szkolnym 2014/2015” Ogłoszenie1082014.docx Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc Zał nr 1 – projekt umowy.doc Załącznik nr 2,3,4,5. do SIWZ.doc Załącznik nr 6.doc


Relizacja Zadań

4 listopada 2016