LogoLogo

Ochrona danych osobowych

27 maja 2018

Klauzula informacyjna dla klientów Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nozdrzcu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nozdrzcu z siedzibą w 36-245 Nozdrzec 224,
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Nozdrzcu jest Pani Renata Szpiech, e-mail:, inspektor.rodo.gzeas@onet.pl tel. 13 43 98 020 wew. 43,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań jednostki – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1985) oraz ustaw szczegółowych,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Wytworzył Admin
Data wytworzenia 27 maja 2018
Opublikował w BIP Admin
Data opublikowania 27 maja 2018
Data ostatniej aktualizacji 28 maja 2018
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Admin 2018-05-28 13:15:19 Zobacz
Admin 2018-05-28 10:31:34 Zobacz
Admin 2018-05-28 07:34:09 Zobacz
Admin 2018-05-28 07:34:03 Zobacz
Admin 2018-05-27 21:18:49 Zobacz
Admin 2018-05-27 21:17:18 Zobacz
Wytworzył Admin
Data wytworzenia 27 maja 2018
Opublikował w BIP Admin
Data opublikowania 27 maja 2018
Data ostatniej aktualizacji 28 maja 2018
Liczba wyświetleń