LogoLogo

Ochrona Danych Osobowych

27 maja 2018

Klauzula informacyjna dla Klientów Gminnego Ośrodka  Kultury
w Nozdrzcu

 Zgodnie  z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

  • Administratorem danych osobowych Klientów jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w 36-245 Nozdrzec 63,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań ustawowych GOK,
  • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury jest Edyta Serwatka; e-mail: iodo.goknozdrzec@op.pl, Tel 13 43 97 010 ,
  • Odbiorcami Pani /Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskani danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z określonymi przepisami prawa. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
  • Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Informujemy, że wyrażona przez Panią/Pana zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
  • Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego.
Wytworzył Admin
Data wytworzenia 27 maja 2018
Opublikował w BIP Admin
Data opublikowania 27 maja 2018
Data ostatniej aktualizacji 29 maja 2018
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Admin 2018-05-29 09:56:04 Zobacz
Admin 2018-05-29 09:55:22 Zobacz
Admin 2018-05-27 21:14:28 Zobacz
Wytworzył Admin
Data wytworzenia 27 maja 2018
Opublikował w BIP Admin
Data opublikowania 27 maja 2018
Data ostatniej aktualizacji 29 maja 2018
Liczba wyświetleń