Kierownictwo

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W WESOŁEJ

mgr Lesława Baran

Tel./ fax.: 13 43 98 263

e-mail: gim.wesola2@op.pl