Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej
Rodzaj Placówka Oświatowa
Lokalizacja woj. podkarpackie, pow. brzozowski
Kod pocztowy 36-245 Nozdrzec
Adres jednostki Wesoła 401
Kontakt tel./fax (13) 439-82-63
e-mail: gim.wesola2@op.pl
Dyrektor Lesława Baran
WWW
REGON: 001214482
NIP 686-158-70-62

Do góry