Pracownicy

 

PRACOWNICY

 

Pracownicy Socjalni:
Teresa Bodnar – teren: Izdebki
Urszula Sochacka – teren: Nozdrzec, Siedliska, Huta Poręby, Wołódź, Hłudno
Ewa Jarema – teren: Wesoła, Wara

 

 

Główny Księgowy
Bogusława Gierula
Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego

Monika Bacza

Anna Tympalska

 

 

Asystent Rodziny

Agnieszka Blama

 

 

Pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze:

Alicja Kociuba
Elżbieta Pyra
Czesława Smaroń
Stanisława Sękowska
Elżbieta Winnicka-Dańko
Inspektor ochrony danych
Katarzyna Nowosielska

Do góry