Kierownictwo

KIEROWNIK ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY IM. ANNY W IZDEBKACH:

KATARZYNA DYRDA

DANE KONTAKTOWE:

TEL: 134399771

E-MAIL : kontakt@sdsizdebki.pl

Do góry