Przetarg nieograniczony pn. ,,Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Nozdrzec w roku szkolnym 2015/2016″

Przetarg nieograniczony pn. „Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Nozdrzec w roku szkolnym 2014/2015”

 

Przetarg nieograniczony pn. „Dowóz uczniów do
szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy
Nozdrzec w roku szkolnym 2014/2015”

Ogłoszenie1082014.docx

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

Zał nr 1 – projekt umowy.doc

Załącznik nr 2,3,4,5. do SIWZ.doc

Załącznik nr 6.doc

Do góry